Urodziłem się 03.09.1957r. w miejscowości Górażdże, leżącej w gminie Gogolin, z którą związałem swoje życie rodzinne i zawodowe. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej podjąłem naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. K. Gzowskiego w Opolu. Po jej ukończeniu w 1974r. podjąłem pierwszą pracę w Zakładach Przemysłu Wapienniczego w Górażdżach w zawodzie malarza. Po odbyciu Zasadniczej Służby Wojskowej w formacjach Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych w Katowicach a następnie w Warszawie w bardzo młodym wieku zdałem egzamin i uzyskałem dyplom mistrzowski w zawodzie malarz – tapeciarz. Krótko pracowałem we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1 na budowie Cementowni Górażdże w Choruli. Następnie do 1991 roku zawodowo związałem się z Zakładami Przemysłu Cementowo – Wapienniczego w Górażdżach.

 

W pierwszych demokratycznych bezpośrednich wyborach do rad gminnych i miejskich samorządu terytorialnego otrzymałem jeden z dwóch mandatów radnego sołectwa Górażdże. Tak rozpoczęła się moja droga samorządowca.

W 1992r. podjąłem pracę jako kierownik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Jednym z najważniejszych celów mojej aktywności na tym stanowisku były działania zmierzające do zachowania i ożywienia lokalnej tradycji i obrzędów ludowych przebogatej skarbnicy kulturowej tej ziemi. Dzięki temu udało się wzmocnić dawne zwyczaje takiej jak „Wodzenie Niedźwiedzia’, „Śląskie Swaczyny” (które otrzymało rangę imprezy regionalnej). Do Gogolina zawitał Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych, cykliczne koncerty zespołów młodzieżowych „Okaż Serce Innym” i muzyki sakralnej. Wzbogacona została szata organizacyjna Opolskiego Święta Pieśni Lodowej oraz Żniwnioka. Zawiązała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta, zespół akordeonistów „Akord”, zespoły śpiewacze Szwarne Dziołchy z Górażdża, kapela podwórkowa „Chłopcy z Familoka” czy grupy taneczne Iskierki z Odrowąża. Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego i działalność animacji na wioskach.

W 1994 roku po śmierci śp. Jana Pawliszyna zostałem wybrany na zaszczytne stanowisko Zastępcy Burmistrza Gogolina, które pełniłem również w kadencji 1994 – 1998. W 1998 roku ukończyłem naukę w średnim Studium Zawodowym przy Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Opolu o kierunku społeczno – prawnym oraz otrzymałem świadectwo dojrzałości, które to otworzyło mi drogę na Uniwersytet Opolski. W 1998 roku podjąłem studia magisterskie zaoczne na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym w zakresie pedagogiki oświatowo – artystycznej. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym i tytuł magistra uzyskałem 18 kwietnia 2002 roku. Tytuł mojej pracy magisterskiej „Ciągłość i zmiana w szkolnictwie zawodowym i średnim powiatu krapkowickiego w latach 1945 – 2001. Studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem reformy systemu edukacji w 1999 roku. Praca napisana została pod kierunkiem prof. zw dr hab. Ryszarda Kantora.

W 1998r.  Rada Powiatu Krapkowickiego wybrała mnie na stanowisko wicestarosty. 

Oprócz zadań statutowych wspólnie z Panem Starostą Joachimem Czernkiem zainicjowaliśmy m.in. „Krapkowicki Jarmark Kulturalny”, „Targi gospodarcze”, Powiatowe uroczystości święta plonów „Misterium Chleba”, Międzynarodowe Warsztaty Malarskie, Międzynarodowe Spotkanie Chórów i Zespołów Muzycznych, Powiatowe Zawody Sportów Pożarniczych czy rocznik „Kalendarz Krapkowicki ” jako przegląd wydarzeń minionego roku.

W 2002 roku, w pierwszych bezpośrednich wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta mieszkańcy obdarzyli mnie olbrzymim zaufaniem, dzięki czemu dostąpiłem wielkiego zaszczytu pełnienia funkcji burmistrza Gogolina. Równocześnie zdobyłem mandat radnego Rady Powiatu Krapkowickiego, uzyskując największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów. Jednak z uwagi na fakt objęcia funkcji burmistrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zrezygnowałem z mandatu radnego powiatowego.

Poza działalnością zawodową jestem aktywnym członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy ze strażakami ochotnikami dostąpiłem honoru pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP. Już trzy kadencje przewodniczę Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie.
Bardzo cenię sobie bezpośredni kontakt z mieszkańcami poprzez działalność animacyjną – na niwie społeczno – kulturalnej, również jako jeden z liderów Lokalnych Grup Działania w programie „Odnowa Wsi”.