„Europäischen Dorferneuerungspreis 2014”. Gmina Gogolin została nagrodzona w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi.  Nagroda została przyznana za całościowy, zrównoważony i zgodny z tegorocznym mottem – „Lepiej żyć” -  rozwój wsi i znakomitą jakość tego procesu. Wręczenie nagród miało miejsce w Szwajcarii, w miejscowości Vals a organizatorem konkursu było Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

ARGE_Gogolin.jpeg Arge dyplom.jpeg

 

„W trosce o środowisko 2014”. Gmina Gogolin została wyróżniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kategorii „jednostka samorządu terytorialnego”. Nagrodę wręczył Prezes Zarządu WFOŚ Piotr Soczyński i Zastępca Prezesa Zarządu – Edward Gondecki.

Statuetka_WFOS.jpeg Gogolin_nagroda_WFOS.jpeg

 

„Zdrowa Gmina 2013”. Gmina Gogolin została laureatem i zdobyła główną nagrodą - 100 tys zł. w ogólnopolskim konkursie Zdrowa Gmina. Konkurs został zorganizowany po raz czwarty i w każdej z edycji Gmina Gogolin uzyskiwała wyróżnienia za realizację projektów prozdrowotnych.

zdrowa_gmina.jpeg certyfikat Zdrowa Gmina_net.jpeg

 

„Samorząd Równych Szans 2013”. Gmina Gogolin została jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu, oceniającego m.in. najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowane przez samorządy. Kapituła doceniła gminę za projekt pt. „Aktywna Gmina Gogolin”. Projekt dotyczył funkcjonowania  utworzonego z inicjatywy władz samorządowych Centrum  Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego dzieci, Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w Wieku 50+” przy Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Samorzad_06.jpeg Samorzad_04.jpeg

 

Wyróżnienie „Samorządowy Menedżer Regionu” W trakcie uroczystej gali VIII edycji Rankingu Filary Polskiej Gospodarki, która odbyła się 14 maja br. w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu Burmistrz Gogolina drugi raz z rzędu został wyróżniony tytułem „Samorządowego Menedżera Regionu”. Przyznane wyróżnienie jest docenieniem zaangażowania władz samorządowych Gogolina w rozwój przedsiębiorczości a także działań na rzecz wspierania rozwoju społeczności lokalnych.

Filary_Gospodarki..jpeg Filary_dyplom.jpeg

 

Wyróżnienie „Samorządowy Menedżer Regionu” przyznane w ramach VII edycji Rankingu Filary Polskiej Gospodarki. Ranking przygotowany został przez dziennik Puls Biznesu i jedną z czołowych agencji badawczych TNS Pentor pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związku Powiatów Polskich.

dyplom_Menedżer.jpeg foto_Menedżer.jpeg

                   

Honorowy Tytuł „Przyjaciel Młodego Wędkarza” przyznany przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Wyróżnienie wręczone przez Mariana Magdziarza – Prezesa Okręgu PZW w Opolu i Wiesława Misia – Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży Okręgu PZW w Opolu podczas IV Tury Okręgowych Zawodów w Wędkarstwie Rzutowym.

wręczenie_tytułu.jpeg Honorowy_tytuł.jpeg 

 

Wyróżnienie „Samorząd Równych Szans” przyznane w ramach IV edycji Konkursu „Samorząd Równych Szans”. Do konkursu zgłoszono 125 samorządów, spośród których Kapituła Nagrody „Samorząd Równych Szans”, pod przewodnictwem ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wybrała 15 zwycięzców i przyznała 25 wyróżnień. Oceniano programy działania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2006 – 2012. Gmina Gogolin przystąpiła do konkursu zgłaszając program „Pomocna dłoń urzędu”.

dyplom_srs.jpeg.jpeg Samorzad rownych szans.jpeg