Joachim_Wojtala_1.jpeg
Jako animator i propagator życia społeczno – kulturalnego jestem pomysłodawcą i współorganizatorem wielu cyklicznych imprez:

v         Międzynarodowych Przyjacielskich Spotkań Orkiestr Dętych

v         Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych

v         Koncertów Noworocznych

v         Gogolińskiego Festiwalu Śląskiego Kołocza

v         Cyklicznych spotkań poświęconych kulturze „Kwadrans z…

v         Międzynarodowych warsztatów artystycznych i plenerów malarskich

v         Spotkań poetyckich „Kamień i Słowo"

v         „Noc Aniołów” – przegląd twórczości artystycznej młodego pokolenia

v         Imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży „Bieg Papieski”

v         Rajdów rowerowych „Pojechała Karolinka z Karlikiem do…

v         Dorocznych spotkań mieszkańców i parafian „Parafiada

v         Międzynarodowych Turniejów Piłkarskich im. B. i Z. Blatów

v         Gali Samorządowej - uhonorowania przedsiębiorców i liderów biznesu „Gogolińskim Kluczem Sukcesu”

 

Byłem jednym z inicjatorów utworzenia na terenie Gminy Gogolin:

v         Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Okaż serce innym”

v         Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

v         Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej

v         Społecznej Rady Sportu

v         Akademii Trzeciego Wieku

 

Jestem inicjatorem i przewodniczącym zespołu redakcyjnego wydawanego corocznie począwszy od 2003 roku „Kalejdoskopu samorządowego Gminy Gogolin”.

Kalejdoskop samorządowy 2003.jpeg Kalejdoskop samorządowy 2004.jpeg Kalejdoskop samorządowy 2005.jpeg Kalejdoskop samorządowy 2006.jpeg Kalejdoskop samorządowy 2007.jpeg

Kalejdoskop samorządowy 2008.jpeg Kalejdoskop samorządowy 2009.jpeg Kalejdoskop samorządowy 2010.jpeg Kalejdoskop samorządowy 2011.jpeg Kalejdoskop samorządowy 2012.jpeg