*  Złotą Gwiazdę Polskiego Związku Zapaśniczego” otrzymałem w dniu 22 listopada 2014. To najwyższe odznaczenie zostało przyznane przez Polski Związek Zapaśniczy za wieloletnie działania na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, budowę nowoczesnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gogolin, a przede wszystkim za powtórne powołanie do życia sekcji zapaśniczej i promowanie tej dyscypliny na terenie Gminy Gogolin.

IMG_4709.jpeg Turniej_zapasy_1.jpeg

*   „Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego” został mi wręczony przez Stanisława Rakoczego wiceministra spraw wewnętrznych oraz generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, komendanta głównego PSP za zaangażowanie na rzecz rozwoju i umacniania jednostek OSP oraz aktywną działalność w strukturach związku OSP RP

medal_PSP.jpeg dyplom_medal.jpeg

 

*   „Srebrny Medal za Zasługi dla Policji” został mi przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a odznaczenie wręczył osobiście Komendant Główny Policji, w asyście pełniącej obowiązki komendanta wojewódzkiego policji.

medal_policja_2013.jpeg

 

*    Medal „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Okręgu Opolskiego” został mi przyznany przez Polski Związek Wędkarski Okręg Opole

dyplom_PZW_net.jpeg medal_PZW_net.jpeg

 

 

*      Złoty Znak Związku przyznany za długoletnią aktywną działalność w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych został mi wręczony przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Wicepremiera Rządu RP Waldemara Pawlaka. Uroczystość miała miejsce w trakcie XIII Wojewódzkiego Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Opolskiego, który odbył się 22.04.2012 w Górażdżach.

OSP_2012..jpeg

 

*   Medal „20 lat Państwowej Straży Pożarnej” został mi przyznany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie gen. Brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.

certyfikat_PSP.jpeg PSP_20 lat.jpeg

 

*    Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny” został mi przyznany przez Okręgową Radę Łowiecką w Opolu

Odznaczenie_2.jpeg Odznaczenie_1.jpeg

Ponadto w okresie mojej działalności samorządowej zostałem wyróżniony:

 • nagrodą Wojewody Opolskiego Dla Animatorów Kultury (1993),
 • odznaką Zasłużony dla Opolszczyzny (1995),
 • odznaczeniem Zasłużony dla Ruchu Regionalnego (2002)
 • srebrnym medalem Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej (2004),
 • brązowym medalem Za Zasługi dla Policji (2004),
 • Krzyżem Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników (2004),
 • Brązowym Krzyżem Zasługi (2006),
 • złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (2006),
 • Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2008),
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008)
 • Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2010).
 • Złotą Spinką w kategorii „Samorządność” (2010)

srebrny laur.jpeg laur.jpeg