Złota Spinka_Wojta.jpeg
Mam 20 letnie doświadczenie w pracy w samorządzie:

v         Radny Rady Miasta i Gminy Gogolin pierwszej kadencji

v         Zastępca burmistrza Gogolina w latach 1993-1998

v         Wicestarosta Krapkowicki w latach 1999 – 2002

v         Burmistrz Gogolina – wybrany byłem dwukrotnie w wyborach bezpośrednich na kadencje 2003-2006 i 2006-2010

 

Działam w wielu organizacjach i stowarzyszeniach:

v         Leader programu Odnowa Wsi - współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu

v         Członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Kraina św. Anny”- wieloletni przedstawiciel wójtów i burmistrzów do kontaktów z Zarządem Województwa Opolskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejkskich

v         Członek Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Wójtów i Burmistrzów w Leśnicy

v         Członek Rady Głównej Stowarzyszenia „Opolski Dom”

v         Członek Zarządu „Euroregionu Pradziad”

 

W ramach współpracy partnerskiej oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk przyczyniłem się do nawiązania nowych kontaktów partnerskich, które zaowocowały wieloma wspólnymi projektami - między innymi z:

v         Miastem i Gminą Zwierzyniec (województwo lubelskie)

v         Gminą Łodygowice (województwo śląskie)

v         Powiatem Altenkirchen (Niemcy)

v         Betzdorf (Niemcy) – współpraca z Publicznym Gimnazjum im. A. Einsteina w Gogolinie

v         Kysuckém Novém Mestem ( Słowacja)

v         Mikołajewem (Ukraina)

v         Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży „Galicja” we Lwowie (Ukraina)

 

Ze szczególną dbałością pielęgnuję współpracę z naszymi wieloletnimi miastami partnerskimi: Schongau (Niemcy) i Jablunkovem (Czechy).

Jestem inicjatorem udziału Gminy Gogolin w stowarzyszeniu gmin „Euroregion Pradziad”, w zakresie współpracy transgranicznej Polska – Czechy oraz w programach finansowanych przez Fundusz Wyszehradzki.